بیمه های آتش سوزی2019-06-09T10:43:49+00:00

طرح دفترچه بیمه آتش سوزی

گزیده ای از شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی

ماده 20 : در صورتی که مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود، مراتب می بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر می باشد.

ماده 23 : در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است :

  • حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
  • حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال نماید.
  • برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
  • بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
  •  حداکثر پنج روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ماده 10: در این بیمه نامه و در محاسبات خسارت (به نفع بیمه شده ) این ماده اعمال نمی گردد.

ماده30: موارد ذیل جزء استثنائات بیمه نامه آتش سوزی بوده و تحت پوشش نیست:

  • مسکوکات، پول، اوراق بهادر، اسناد، فلزات قیمتی بهرشکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی، تلفن همراه ،تبلت،دوربین عکاسی و فیلمبرداری ،لپ تاپ تحت پوشش این بیمه نامه نیست.

بیمه های آتش سوزی صنعتی ​

مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی به قیمت روز بیمه نمود. 

بیمه های آتش سوزی صنعتی ​

مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی به قیمت روز بیمه نمود. 

بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی 

در رشته آتش‌سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلی و طوفان، سیل،‌ زلزله و آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.